LIDERSTVO

Lideri stvaraju inspirativnu viziju, a zatim motivišu i vode tim do ostvarenja.

ZAŠTO DOBRI LIDERI PRAVE JOŠ BOLJE TIMOVE?

U dinamičnom okruženju i radu sa različitim tipovima ličnosti, različitim generacijama i nivoima obrazovanja, način na koji se razumeju ljudski odnosi  pravi krucijalnu razliku između lidera. Liderima su potrebne nove veštine i alati kako bi bili stubovi razvoja kompanije. 

Jasnija komunikacija vizije

Nedostatak kompanijske vizije ili vizije proizvoda kreira nejasna očekivanja. Nejasna vizija i neusklađena očekivanja su u direktnoj vezi sa neostvarenjem rezultata i smanjenjem prihoda kompanije.

Efikasnije vođenje timova

Tim je sastavljen od pojedinaca, vrlo često veoma različitih vrednosti, kulture i oblasti interesovanja. Ako lider ne prepoznaje potencijal različitosti gubi priliku da iskoristi puni kapacitet tima .

Bolja timska komunikacija

Pretpostavka da svi članovi tima imaju podjednako razumevanje određene teme vrlo često dovodi lidere u zabludu da je komunikacija u timu dobra. Svaka dodatna pojašnjenja i korekcije već urađenih aktivnosti usporavaju tim.

Naš tim podržava vaše lidere

PODRŠKA POJEDINCU
Individualni rad sa liderima
Kroz redovne 1:1 aktivnosti sa liderom, pomažemo mu da brže usvoji određena znanja, veštine i kreira nova ponašanja.
PODRŠKA POJEDINCU
PODRŠKA TIMU
Vodjenje tima
Pravi lider kreira okruženje u kome svaki član tima oseća da je njegovo mišljenje uvaženo. Podržavamo lidere u usvajanju novih tehnika i alata za uspešno vođenje tima.
PODRŠKA TIMU
EDUKACIJA LIDERA
Liderski treninzi i programi
Lideri se stalno usavršavaju i rade na sebi. U dogovoru sa kompanijom kreiramo i prilagođavamo naše treninge i programe.
EDUKACIJA LIDERA
KONSTANTNA PODRŠKA
Mentorstvo
Razmena iskustava je dobra osnova za učenje i rast. Kroz mentorski rad prenosimo znanje i lidersku ekspertizu neophodnu za uspešno rešavanje izazova u radu sa timom.
KONSTANTNA PODRŠKA

Liderski treninzi i programi

Svaki razvoj je jedinstven

Kako uspešno voditi timove?

Naši treninzi osmišljeni su modularno i pružaju konstantno usavršavanje i inkrementalni pristup edukaciji. Postoji jasan razvojni put i jasni kriterijumi za implementaciju.

Lider se stalno usavršava

Gde god da ste na svom razvojnom putu, uvek možete naučiti nešto novo

EXPLORE
Kroz radionice i treninge upoznajte se sa liderstvom i novim načinima vođenja timova.
1
BASIC
Ovladajte osnovnim liderskim alatima i veštinama potrebnim za rad sa timovima.
2
ADVANCE
Usavršite svoja znanja iz oblasti liderstva. Na taj način obezbedite dalje napredovanje i razvoj.
3
MASTER
Budite vrhunski lider. Obezbedite siguran rad na promenama i kreiranje sopstvenih modela.
4

Weekly Newsletter

Istražite opcije, ovladajte osnovama, unapredite veštine i usavršitese.

Mi smo tu za vas!