U opisu posla jednog lidera danas se može naći mnogo toga. Po mnogima, lider je zadužen da upravlja timom ili ga vodi, odgovara za njegove rezultate, rešava konflikte unutar tima ili razvija timski duh. Međutim, najvažniji zadatak agilnog lidera je da se bavi razvojem članova svog tima.

Otuda je i jedan od najvažnijih principa agilnog liderstva upravo onaj koji glasi: „Inspiriši druge da se razvijaju i rastu u timu.“ Agilni lider je svestan važnosti ovog principa, svih obaveza ali i benefita koji mu ovaj princip nosi. Međutim, ne retko se lideri pitaju kako da obezbede dobre uslove kako bi se njegovi pojedinci ali i sam tim razvijali. Da bi se kreiralo radno okruženje u kome ljudi rastu i razvijaju se potrebno je ispuniti nekoliko uslova:

  • Potrebno je ostvariti psihološki sigurno okruženje. Pod ovim se uglavnom podrazumeva okruženje u kome su članovim tima slobodni da pogreše, potpuno rasterećeni balasta koji takva greška nosi. Međutim, pravi lider zna da to nije dovoljno. Kako se greška ne bi ponavljala, potrebno je da član tima izvuče pouku iz nje. Upravo to je i suština i najveća vrednost psihološki sigurnog okruženja. Kada pogreši, i kada iz te greške izvuče pouku, član tima će slobodno to svoje učenje podeliti sa ostatkom tima. Ukoliko je atmosfera u timu takva da ne postoji negativna reakcija na grešku, ceo tim će naučiti iz greške jednog člana tima. Pravo mesto za grupno učenje je retrospektiva, jedna od ključnih agilnih ceremonija. U takvom jednom okruženju tim mnogo brže uči, raste i razvija se nego što je slučaj u „tradicionalnoj“ postavci timova.
  • Lider svojim primerom pokazuje koliko je lični razvoj važan u celom procesu učenja i rasta jednog tima. Upravo činjenica da je jak tim sastavljen od jakih pojedinaca lideru pomaže da se fokusira na druge stvari i bolje delegira zadatke i aktivnosti svojim članovima tima.
  • Potrebno je i da kompanija ima sluha i da razume agilnu filozofiju. Samo tako može da se kreira agilna kultura i lagano ali svakodnevno menja mindset zaposlenih.

U jednom od naših programa, Agilno liderstvo, do detalja se bavimo kreiranjem sigurnog okruženja. Lideri se ohrabruju da prenesu deo svoje odgovornosti na tim i na taj način kreiraju „razvojnu petlju“. U njoj se vreme koje je lider „uštedeo“ kroz delegiranje ponovo investira u sopstveni i razvoj svog tima.