Već nekoliko članaka se bavimo vrednostima Agile Manifesta i pokušavamo da ih sagledamo iz jednog drugačijeg ugla. Prvo smo pisali o ljudima u odnosu na procese, pa onda o saradnji sa klijentima gde se ne držimo toliko čvrsto ugovora, već gradimo uzajamno poverenje.

Treća vrednost doslovce glasi „Softver koji radi u odnosu na obimnu dokumentaciju“.

I možda je baš ova vrednost jedna od najkontraverznijih. Iako deluje vrlo logično, jasno i konkretno, mnogo je različitih tumačenja njenog značenja.

Ovo pričamo iz iskustva sa naših Agile leadership treninga gde je diskusija o ovoj vrednosti prava poslastica i nezaobilazna tema, ne samo IT timova.

Ukoliko preimenujemo „softver“ u „proizvod ili usluga“ ova vrednost postaje potpuno upotrebljiva u svakom aspektu današnjeg poslovanja.

Proizvod ili usluga u odnosu na obimnu projektnu dokumentaciju?

Nama treća vrednost sugeriše da treba da se fokusiramo na softver, proizvod ili uslugu. Jer je to nešto što nam donosi kompetetivnu ali i upotrebnu vrednost. Inkrementalni razvoj proizvoda nam omogućava da na vreme primetimo nedostatke našeg proizvoda i utičemo u hodu na njega. U trenutku „skretanja sa staze“ razvoja, kada proizvod ne radi ono što smo želeli, obimna dokumentacija koja ga prati postaje ne samo beskorisna, nego i „breme“ izgubljenog vremena.

Sa druge strane, puno je zagovornika obimne projektne dokumentacije, jer kako ćemo dalje nekom pojasniti proizvod ukoliko ceo proces ni mi sami nismo posložili na „papiru“. Kako će neko ko se kasnije priključi projektnom timu moći da isprati šta je urađeno do sada i što kvalitetnije se priključi timu i počne da daje svoj puni doprinos. Ili kada neki član tima ode sa projekta, neretko se dešava da njegova zamena krene iz početka jer ne želi da se bori sa bezbrojnim linijama (nerazjašnjenog) koda ili projektnom dokumentacijom.

I evo nas ponovo na početku. Nije nam bila namera da vam damo tačan odgovor na pitanje sa početka ovog teksta. Želeli smo samo da ukažemo na sve prednosti ali i nedostatke oba ova pristupa. Šta je možda najbolje? Odgovor leži u balansu, osećaju za klijenta, tržište ali i za svoj projektni tim. Prilagoditi se situaciju, i u trenutku donositi neke važne odluke.

Možda nije lako, ali vredi probati.