Šta je nasleđe lidera? Ovo je zaista retoričko pitanje. Odgovor zavisi od stila kojim se lider rukovodi.

Koja je to sila koja vas pokreće da budete dobar lider? Da budete još bolji nego što ste sada? Zastanite na trenutak i razmislite o ovome. Da li je to novac, rad sa ljudima, kako da prevaziđete problem?

Pre svega, morate da volite svoj posao. Sposobnost komunikacije je takođe neophodna kako bi neko bio dobar menadžer. Morate imati izuzetno razvijeno znanje, veće od znanja članova vašeg tima. Morate imati širu sliku onoga što radite kao kompanija. Morate da prepoznate razlike među njima i podstičete konkuretnu komunikaciju između njih. Toliko toga je potrebno da biste bili dobar lider.

Ali koji je taj tajni sastojak koji obeležava vaš stil liderstva i čini vas tako dobrim vođom?

Moj tajni sastojak je altruizam. Zaista uživam u tome da svoje znanje podelim sa svim članovima tima. Pomažem im da bolje razumeju zašto liderstvo ima toliko veliku ulogu u tome da performans učini izuzetnim u svim oblastima.

Moja najveća nagrada je da vidim osmehe na njihovim licima. Slobodno usvajaju sve prodajne ili menadžerske tehnike, znanje sa kojim se svi suočavamo. Tajna leži u tome da morate konstantno da delite ono što ste naučili. Srećom, ovaj proces je povratan, pa možete dosta da naučite i od menadžera koje predvodite. Možete čak naučiti ponešto i od prodavca iz vaše radnje.

U prethodnom pasusu, pisao sam o nagradi. Ali, kao što sama tema kaže, šta je to nasleđe lidera? Po mom mišljenju, nasleđe svakog lidera su ljudi kojima je pomogao da uspeju, ostvare svoje ciljeve, svoje vizije. Ako želite da budete izuzetan vođa, ne možete samo da brojite rezultate svog KPI. Morate da izbrojite koliko ste menadžera stvorili. Kako biste bili dobar lider, morate biti „fabrika menadžera“. Morate se zapitati koliko ste ljudi unapredili ili im pomogli da dođu na višu poziciju.

Nema boljih referenci za vas od ljudi koje ste predvodili. To je moje nasleđe, ljudi, lideri.

A koje je vaše?